Dohányzás ellenőrzése a vállalatokban


Irányelvre irányuló javaslat 3 a preambulumbekezdés új 3a Az egészségügyi figyelmeztetések egy szervezett, hatékony és hosszú távú dohányzásellenes stratégia részét képezik, jól körülhatárolt hatállyal és célkitűzésekkel.

Módosítás 2 Irányelvre irányuló javaslat 6 preambulumbekezdés 6 A dohánytermékek és kapcsolódó termékek belső piacának mérete, valamint a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, arra irányuló törekvése, hogy a termelést az Unió egészében a tagállamok csupán néhány termelőüzemére összpontosítsák, a dohánytermékeknek és a kapcsolódó termékeknek az ebből következő jelentős mértékű nemzetközi dimenziójú kereskedelme inkább uniós szintű — nem pedig nemzeti szintű — jogalkotási lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a dohánytermékek belső piaca zavartalanul működjön.

Módosítás 3 Irányelvre irányuló javaslat 7 preambulumbekezdés 7 Az uniós szintű jogalkotási fellépés a WHO Különösen releváns a 9. A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény a továbbiakban: keretegyezmény végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat az Unió és a tagállamok támogatásával konszenzussal fogadták el a Felek által rendezett számos konferencia során.

Valamennyi tagállam és maga az Európai Unió is aláírta és ratifikálta a keretegyezményt, aminek következtében a nemzetközi jog alapján annak rendelkezései kötelezőek rájuk nézve. Módosítás 4 Irányelvre irányuló javaslat 8 preambulumbekezdés 8 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a továbbiakban: Szerződés A dohánytermékek nem szokásos árucikkek, és figyelembe véve a dohánytermékek fokozottan káros hatásait, az egészségvédelem kérdését különösen jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, mindenekelőtt a fiatalok körében előforduló dohányzás arányának visszaszorítása tekintetében.

hogyan lehet röviden leszokni a dohányzásról kara egyszerű módja a dohányzásról való leszokásnak az interneten

E célból a tagállamoknak — különösen az iskolákban, illetve a médián keresztül — elő kell mozdítaniuk a dohányzás megelőzésére irányuló kampányokat. A gyártói felelősség elvének megfelelően a dohánytermékek előállítóit kell felelőssé tenni a dohányfogyasztás miatt fellépő valamennyi egészségügyi kiadásért.

Módosítás 5 Irányelvre irányuló javaslat 9 a preambulumbekezdés új 9a Mivel nem valószínű, hogy a számos tagállamban nagy számban élő dohányosok teljesen leszoknak a dohányzásról, a jogszabályoknak figyelembe kell venniük azt, hogy ezeknek az embereknek joguk van objektíven tájékozódni az esetleges dohányzás egészségükre gyakorolt hatásairól.

Ezt a tájékoztatást az általuk fogyasztott termék csomagolásán is megkapják. Módosítás 6 Irányelvre irányuló javaslat 10 preambulumbekezdés 10 A cigaretták kátrány- nikotin- és szén-monoxid-hozamainak mérésére a következő nemzetközileg elismert ISO-szabványokra kell hivatkozni:és Más kibocsátás esetében nincsenek nemzetközileg megállapított szabványok vagy tesztek a hozam mennyiségi meghatározására, de az ezek kifejlesztésére irányuló munka jelenleg zajlik.

Más kibocsátás esetében nincsenek nemzetközileg megállapított szabványok vagy tesztek a hozam mennyiségi meghatározására, de a tagállamoknak és a Bizottságnak tevékenyen ösztönözniük kell az ezek kifejlesztésére irányuló jelenlegi nemzetközi erőfeszítéseket.

Módosítás 7 Irányelvre irányuló javaslat 10 a preambulumbekezdés új 10a Bizonyított tény, hogy a dohányban található polónium izotóp jelentős mértékben rákkeltő hatású.

A cigarettákban való előfordulását néhány egyszerű intézkedés révén szinte teljes dohányzás ellenőrzése a vállalatokban meg lehetne szüntetni. ISO- szabványt kell kidolgozni a dohány polóniumtartalmának mérésére.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Módosítás 8 Irányelvre irányuló javaslat 11 preambulumbekezdés 11 A maximális hozamok rögzítése tekintetében egy későbbi időpontban szükséges és helyénvaló lehet a rögzített hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás számára maximális küszöbérték meghatározása, figyelembe véve toxicitásukat vagy függőséget okozó hatásukat. Módosítás 9 Irányelvre irányuló javaslat 13 preambulumbekezdés 13 A jelenlegi különböző jelentéstételi formátumok használata megnehezíti a gyártók és az importőrök számára, hogy teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, a tagállamok és a Bizottság számára pedig megterhelő a kapott információk összehasonlítása, elemzése és a következtetések levonása.

Ennek fényében az összetevők és a kibocsátás jelentésére közös kötelező formátumot kell bevezetni. Biztosítani kell a termékekre vonatkozó információ lehető legnagyobb áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, miközben gondoskodni kell arról, hogy a dohánytermékgyártók kereskedelmi- és szellemitulajdon-jogait is dohányzás ellenőrzése a vállalatokban figyelembe vegyék. Biztosítani kell a termékekre vonatkozó információ lehető legnagyobb áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, miközben gondoskodni kell arról, hogy a dohánytermékgyártók kereskedelmi- és szellemitulajdon-jogait is megfelelően figyelembe vegyék, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások jogaira.

Módosítás 10 Irányelvre irányuló javaslat 14 preambulumbekezdés 14 Az összetevők szabályozásában a harmonizált megközelítés hiánya hatással van a belső piac működésére, valamint a termékeknek az EU-n belüli szabad mozgására.

Egyes tagállamok egyes összetevőket engedélyező vagy betiltó jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek az ágazattal. Ennek eredményeként egyes összetevők egyes tagállamokban tilosak, míg másokban nem. A tagállamok emellett különböző megközelítést alkalmaznak a cigarettafilterben elhelyezett adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt színező dohányzás ellenőrzése a vállalatokban tekintetében. Harmonizáció nélkül a belső piacon meglévő akadályok várhatóan nőni fognak a következő években, figyelembe véve a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt és iránymutatásait, valamint az Unión kívüli jogrendszerekben szerzett tapasztalatokat.

  1. A dohányzásról való leszokás növeli a hatékonyságot
  2. Miért akar aludni amikor leszokik a dohányzásról

A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 9. Azokat az összetevőket is el kell távolítani, amelyek fokozzák a függőséget okozó hatást és a toxicitást. Módosítás 11 Irányelvre irányuló javaslat 14 a preambulumbekezdés új 14a Az emberi egészség megóvása érdekében fel kell mérni a dohánytermékekben alkalmazható adalékanyagok biztonságosságát.

Az adalékanyagok dohánytermékekben történő alkalmazását csak akkor szabad engedélyezni, ha szerepelnek az engedélyezett adalékanyagok uniós listáján.

E listán fel kell tüntetni az engedélyezett adalékanyagok használatára vonatkozó követelményeket vagy korlátozásokat is. Az uniós listán nem szereplő vagy ezen irányelvnek nem megfelelően alkalmazott adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékeket nem szabad forgalomba hozni az uniós piacon.

  • Legal - Health Studies Privacy Policy - Legal
  • Öt tipp a dohányzásról való leszokáshoz

Módosítás 12 Irányelvre irányuló javaslat 14 b preambulumbekezdés új 14b Fontos, hogy ne csupán magának az adalékanyagnak a tulajdonságait vizsgálják, hanem az égéstermékéit is. Az adalékanyagok és azok égéstermékei nem lehetnek olyanok, amelyek megfelelnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, Módosítás 13 Irányelvre irányuló javaslat 15 preambulumbekezdés 15 Az eltérő szabályozás valószínűségét tovább növelik az azokkal a dohánytermékekkel — beleértve a füstnélküli dohánytermékeket — kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány mellett más jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és amelyek így hozzájárulhatnak a dohányzásra való rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a dohányfogyasztási szokásokat.

Több országban például a mentolos termékek értékesítése fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya általánosa csökkent. Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos dohánytermékek elősegítik az inhalációt, valamint növelik a dohányozni kezdő fiatalok arányát.

El kell kerülni az olyan intézkedéseket, amelyek indokolatlan különbségeket tesznek az ízesített cigaretták pl. Több országban például a mentolos termékek értékesítése fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya általánosan csökkent. Módosítás 14 Irányelvre irányuló javaslat 16 preambulumbekezdés 16 A jellegzetes ízesítésű dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az összes adalékanyag használatát, viszont kötelezi a gyártót, hogy olyan dohányzás ellenőrzése a vállalatokban csökkentse az adalékanyagot vagy az adalékanyagok kombinációját, hogy használatuk ne eredményezzen jellegzetes ízt.

A dohánytermékek gyártásához szükséges adalékanyagok használatát meg kell engedni, amennyiben nem eredményeznek jellegzetes ízt. A Bizottságnak egységes feltételeket kell biztosítania a jellegzetes ízesítésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. A tagállamoknak és a Bizottságnak független szakértői értékelő testületeket kell alkalmazniuk, amelyek segítséget nyújtanak a döntéshozatal során.

fogyni leszokni a dohányzásról Terhesség alatt nem hagytam abba a dohányzást

Az irányelv alkalmazása nem tehet különbséget az egyes dohányfajták között. Ezeket az adalékanyagokat az egységes szabályok biztosítása és az egészségvédelem magas szintje érdekében be kell tiltani. Emellett nem engedélyezhetők olyan adalékanyagok, amelyek jellegzetes ízt adnak. Ez nem vezethet minden egyes adalékanyag együttes betiltásához. A gyártók számára azonban elő kell írni, hogy olyan mértékben csökkentsék az adalékanyagot vagy az adalékanyagok kombinációját, hogy használatuk ne eredményezzen jellegzetes ízt.

A dohánytermékek gyártásához nélkülözhetetlen adalékanyagok alkalmazásának engedélyezését lehetővé kell tenni, amennyiben azok nem eredményeznek jellegzetes ízt, és nem kapcsolódnak a termékek vonzó voltához.

hagyja abba a dohányzást és lesz szépség hogyan lehet hízni a dohányzásról való leszokáskor

Módosítás 16 Irányelvre irányuló javaslat 17 a preambulumbekezdés új 17a Egyre többen, többségükben gyermekek, szenvednek asztmától és különböző allergiáktól. Amint azt a WHO megállapítja, nem ismerjük az asztmás megbetegedés összes okát, de az emberek jó életminősége érdekében ki kell küszöbölni a kockázati tényezőket, így az allergéneket, a dohányt és gyulladást okozó vegyi anyagokat.

Módosítás 17 Irányelvre irányuló javaslat 18 preambulumbekezdés 18 Figyelembe véve, hogy az irányelv elsősorban a fiatalokra fókuszál, a cigarettától, cigarettasodrásra szánt dohányterméktől és a füstnélküli dohánytermékektől eltérő, elsősorban idősebb fogyasztók által használt dohánytermékek számára bizonyos, az összetevőkre vonatkozó követelmények alól mentességet kell biztosítani, amennyiben nem következik be jelentős változás az értékesítési volumen vagy a fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

Módosítás 18 Irányelvre irányuló javaslat 18 a preambulumbekezdés új 18a A tagállamokat ösztönözni kell, hogy amennyiben ezt még nem tették meg, állapítsanak meg a fiatalok védelmét célzó nemzeti jogszabályokat annak érdekében, hogy 18 éven aluliak számára ne lehessen dohánytermékeket árusítani, illetve a 18 éven aluliak ne fogyaszthassanak dohánytermékeket. A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell az említett tilalmak tiszteletben tartását. Módosítás 19 Irányelvre irányuló dohányzás ellenőrzése a vállalatokban 18 b preambulumbekezdés új 18b A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény Az utóbbi években különféle olyan termékek — például elektromos dohányzás ellenőrzése a vállalatokban — kerültek forgalomba, amelyek nem tartalmaznak nikotint, de cigaretta formájúak és a dohányzás folyamatát próbálják imitálni olyan anyagok párologtatása révén, amelyek ártalmatlan jellege tudományosan még nem nyert bizonyítást, illetve elektromos fényhatás révén, amely a cigaretta égését utánozza.

Az ilyen termékeket egyértelműen úgy tervezik, hogy fiatal és kiskorú dohányzás ellenőrzése a vállalatokban számára vonzóak legyenek, és e termékek számos tagállamban egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a kiskorúak körében. Egyre növekvő aggodalom kíséri a fiatal fogyasztók és kiskorúak ezen, cigarettát utánzó termékek használatára irányuló szokásainak kialakulását.

Módosítás 20 Irányelvre irányuló javaslat 20 preambulumbekezdés 20 Az ilyen különbségek akadályozzák a kereskedelmet, valamint hátráltatják a dohánytermékek belső piacának zavartalan működését, ezért azokat fel kell számolni.

Az Apple egészségkutatásra irányuló alkalmazásainak adatvédelmi szabályzata

Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a fogyasztók tájékozottabbak a dohánytermékekből fakadó egészségi kockázatokkal kapcsolatban, majd másokban.

Valószínű, hogy a meglévő különbségek uniós szintű további fellépés nélkül az elkövetkező években nőni fognak. Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a fogyasztók tájékozottabbak a dohánytermékekből fakadó egészségi kockázatokkal kapcsolatban, mint másokban. Valószínű, hogy a meglévő különbségek uniós szintű további harmonizációs fellépés nélkül az elkövetkező években nőni fognak.

Módosítás 21 Irányelvre irányuló javaslat 22 preambulumbekezdés 22 A címkézésre vonatkozó rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az új tudományos eredmények tükrében. A cigarettásdobozokon megadott, a kátrány- nikotin- és szén-monoxid-hozamra vonatozó adatok feltüntetése megtévesztőnek bizonyult, mivel a fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy egyes termékek kevésbé károsak. A bizonyítékok alapján a nagy, kombinált egészségügyi figyelmeztetések hatékonyabbak, mint a csak szöveges figyelmeztetések.

Ennek fényében a kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket a csomag felületének jelentős részére kiterjedően és jól látható módon kell feltüntetni. Minden egészségügyi figyelmeztetés esetében meg kell határozni a legkisebb méretet a láthatóság és a hatékonyság biztosítása érdekében. A bizonyítékok alapján a nagy, kombinált képből és szövegből álló egészségügyi figyelmeztetések hatékonyabbak, dohányzás ellenőrzése a vállalatokban a csak szöveges figyelmeztetések.

Ennek fényében a kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket a csomag felületének jelentős részére kiterjedően és jól látható módon kell feltüntetni a látómezőben.